αφίσα - Δεκέμβριος 2021
αφίσα - Δεκέμβριος 2021 - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα
Με σηκωμένα τα πανιά - #12 // Περι συνδρομητικής (υγείας) και άλλων δαιμονίων [1/12/2021]
προβολή ντοκιμαντέρ - Πέμπτη 25 Νοέμβρη - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα
έντυπο δρόμου #17 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Νοέμβριος 2021
Με σηκωμένα τα πανιά – #11 // A day in the life [4/11/2021]
έντυπο αντιπληροφόρησης #7 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Νοέμβριος 2021
αφίσα - Οκτώβριος 2021
δελτίο αντιπληροφόρησης #6 | Οκτώβριος 2021
αφίσα - Οκτώβριος 2021 - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα