Στο όνομα του Ιπποκράτη
Διακήρυξη ενάντια στην υγιεινιστική τρομοκρατία

έντυπο δρόμου #14 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Μάρτιος 2021
Οι ψυχούλες οι φαρμακοσωτήρες μας - [23/2/2021]
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
δελτίο αντιπληροφόρησης #4 | Μάρτιος 2021
έντυπο δρόμου #13 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
List of demands - [13/3/2021]
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
αφίσα | Μάρτιος 2021
Καλώς τα παιδιά - [3/3/2021]