δελτίο αντιπληροφόρησης #9 | Νοέμβριος 2022
αφίσα - Νοέμβριος 2022
Με σηκωμένα τα πανιά – #21 // Τα ρούχα του βασιλιά [15/10/2022]
Με σηκωμένα τα πανιά - #20 // Κόκκινοι ουρανοί πάνω απ' τον παράδεισο [4/9/2022]
Σημεία της συνεχιζόμενης υγιεινιστικής τρομοεκστρατείας, τοποθετημένα σε χρονολογική σειρά.
Με σηκωμένα τα πανιά - #19 // Μπαμ Μπαμ [3/7/2022]
Με σηκωμένα τα πανιά - #18 // Ο Μίδας και το ξένοιαστο βόδι [3/6/2022]
δελτίο αντιπληροφόρησης #8 | Μάιος/Ιούνιος 2022
Με σηκωμένα τα πανιά – #17 // Η μοναξιά του δρομέα μεγάλων αποστάσεων [3/5/2022]
Με σηκωμένα τα πανιά – #16 // Bloody propaganda [4/4/2022]