δελτίο αντιπληροφόρησης #5 | Απρίλιος 2021
Compared to what? - [26/4/2021]
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #2 - Απρίλης 2021
αφίσα - Απρίλιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Απρίλιος 2021
έντυπο δρόμου – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Απρίλιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Απρίλιος 2021
Εγωιστές κι Ανεύθυνοι - [14/4/2021]
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #1 - Απρίλης 2021