δελτίο αντιπληροφόρησης #9 | Νοέμβριος 2022
αφίσα - Νοέμβριος 2022
Σημεία της συνεχιζόμενης υγιεινιστικής τρομοεκστρατείας, τοποθετημένα σε χρονολογική σειρά.
δελτίο αντιπληροφόρησης #8 | Μάιος/Ιούνιος 2022
αφίσα / συγκέντρωση - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτης 2022
αφίσα - διαδήλωση - Μάρτης 2022
δελτίο αντιπληροφόρησης #7 | Μάρτιος 2022
πανό από τα κόκκινα μαντήλια Πάτρας
προβολή ταινίας - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2022
έντυπο δρόμου #18 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2022