Στο όνομα του Ιπποκράτη
Διακήρυξη ενάντια στην υγιεινιστική τρομοκρατία

Η ξύλινη πέτρα [28/5/2021]
Ο βαρκάρης φωνάζει να κάνουμε γρήγορα [20/5/2021]
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #3 - Μάιος 2021
προβολή/συζήτηση - κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Μάης 2021
έντυπο δρόμου #15 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάης 2021
Αριθμοποίηση, Ιατρικοποίηση, Τεστ: Πανοπτικό με Φράουλες [5/5/2021]
δελτίο αντιπληροφόρησης #5 | Απρίλιος 2021
Compared to what? - [26/4/2021]
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #2 - Απρίλης 2021