δελτίο αντιπληροφόρησης #11 | Νοέμβριος 2023
Με σηκωμένα τα πανιά – #25 // Ταξιδιωτικός οδηγός [22/7/2023]
το βίντεο της εκδήλωσης/προβολής - 1/6/2023
Με σηκωμένα τα πανιά – #24 // Behave [28/4/2023]
δελτίο αντιπληροφόρησης #10 | Απρίλης 2023
αφίσα - Μάρτιος 2023
Με σηκωμένα τα πανιά – #23 // Ασυλίας και Αμνησίας γωνία [5/3/2023]
προκήρυξη που μοιράστηκε στην Αθήνα
Με σηκωμένα τα πανιά – #22 // Ένοχο μυστικό [7/12/2022]