έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #4 - Ιούνιος 2021
έντυπο δρόμου #16 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Ιούνιος 2021
Ρε που πάμε ρε... (Where are we going) [8/6/2021]
Η ξύλινη πέτρα [28/5/2021]
Ο βαρκάρης φωνάζει να κάνουμε γρήγορα [20/5/2021]
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #3 - Μάιος 2021
προβολή/συζήτηση - κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Μάης 2021
έντυπο δρόμου #15 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάης 2021
Αριθμοποίηση, Ιατρικοποίηση, Τεστ: Πανοπτικό με Φράουλες [5/5/2021]