Με σηκωμένα τα πανιά #26 - Η επιστροφή [26/12/2023]
αφίσα - Δεκέμβριος 2023
δελτίο αντιπληροφόρησης #11 | Νοέμβριος 2023
το βίντεο της εκδήλωσης/προβολής - 1/6/2023
δελτίο αντιπληροφόρησης #10 | Απρίλης 2023
αφίσα - Μάρτιος 2023
προκήρυξη που μοιράστηκε στην Αθήνα
η αφίσα και το βίντεο της εκδήλωσης
δελτίο αντιπληροφόρησης #9 | Νοέμβριος 2022