αφίσα - Μάρτιος 2023
Με σηκωμένα τα πανιά – #23 // Ασυλίας και Αμνησίας γωνία [5/3/2022]
προκήρυξη που μοιράστηκε στην Αθήνα
Με σηκωμένα τα πανιά – #22 // Ένοχο μυστικό [7/12/2022]
η αφίσα και το βίντεο της εκδήλωσης
δελτίο αντιπληροφόρησης #9 | Νοέμβριος 2022
αφίσα - Νοέμβριος 2022
Με σηκωμένα τα πανιά – #21 // Τα ρούχα του βασιλιά [15/10/2022]
Με σηκωμένα τα πανιά - #20 // Κόκκινοι ουρανοί πάνω απ' τον παράδεισο [4/9/2022]