έντυπο δρόμου #18 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2022
έντυπο αντιπληροφόρησης #8 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2022
αφίσα - Φεβρουάριος 2022 - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα
αφίσα - Φεβρουάριος 2022 - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #5 - Γενάρης 2022
Με σηκωμένα τα πανιά - #14 // Η τέχνη της επιμονής [30/1/2022]
αφίσα και βίντεο - διαδήλωση - Γενάρης 2022
η αφίσα, το βίντεο και το εισαγωγικό κείμενο της εκδήλωσης/βιντεοπροβολής - Γενάρης 2022
αφίσα για συγκέντρωση - Γενάρης 2022 - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα
Με σηκωμένα τα πανιά - #13 // Το κρύο της εποχής [1/1/2022]