Με σηκωμένα τα πανιά – #07a // Ρε που πάμε ρε... (Where are we going) [8/6/2021]
Oxygen - #06 // Η ξύλινη πέτρα [28/5/2021]
Με σηκωμένα τα πανιά - #06 // Ο βαρκάρης φωνάζει να κάνουμε γρήγορα [20/5/2021]
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #3 - Μάιος 2021
προβολή/συζήτηση - κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Μάης 2021
έντυπο δρόμου #15 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάης 2021
Oxygen - #05 // Αριθμοποίηση, Ιατρικοποίηση, Τεστ: Πανοπτικό με Φράουλες [5/5/2021]
δελτίο αντιπληροφόρησης #5 | Απρίλιος 2021
Με σηκωμένα τα πανιά – #05 // Compared to what? - [26/4/2021]