δελτίο αντιπληροφόρησης #4 | Μάρτιος 2021
έντυπο δρόμου #13 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
List of demands - [13/3/2021]
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
αφίσα | Μάρτιος 2021
Καλώς τα παιδιά - [3/3/2021]
έντυπο δρόμου #12 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2021
έντυπο δρόμου – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Φεβρουάριος 2021
Having a party - [19/2/2021]