αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Απρίλιος 2021
Το παιχνίδι που είμαστε μπλεγμένοι - [2/4/2021]
Ένα, ακόμα, καταστροφικό «ιατρικό λάθος»; Αγωνία και αντιθεραπευτικός πανικός στα νοσοκομεία; Αν το ψάξετε, κι αν καταλάβετε τι είναι αυτό το «κάνουμε κάτι γιατί αν δεν το κάνουμε και πεθάνει ο ασθενής θα κατηγορηθούμε, ενώ αν το κάνουμε και πεθάνει θα απαντήσουμε ‘κάναμε ό,τι μπορούσαμε’» ίσως βγάλετε κάποιο συμπέρασμα.
έντυπο δρόμου #14 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Μάρτιος 2021
Οι ψυχούλες οι φαρμακοσωτήρες μας - [23/2/2021]
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
δελτίο αντιπληροφόρησης #4 | Μάρτιος 2021
έντυπο δρόμου #13 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
List of demands - [13/3/2021]