αφίσα / συγκέντρωση - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτης 2022
αφίσα - διαδήλωση - Μάρτης 2022
δελτίο αντιπληροφόρησης #7 | Μάρτιος 2022
πανό από τα κόκκινα μαντήλια Πάτρας
Με σηκωμένα τα πανιά – #15 // Love & bytes [1/3/2022]
προβολή ταινίας - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2022
έντυπο δρόμου #18 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2022
έντυπο αντιπληροφόρησης #8 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2022
αφίσα - Φεβρουάριος 2022 - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα
αφίσα - Φεβρουάριος 2022 - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα