αφίσα - Απρίλιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Απρίλιος 2021
έντυπο δρόμου – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Απρίλιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Απρίλιος 2021
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #1 - Απρίλης 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Απρίλιος 2021
Ένα, ακόμα, καταστροφικό «ιατρικό λάθος»; Αγωνία και αντιθεραπευτικός πανικός στα νοσοκομεία; Αν το ψάξετε, κι αν καταλάβετε τι είναι αυτό
έντυπο δρόμου #14 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Μάρτιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021