χρονολόγιο

Λένε ότι το πρώτο θύμα κάθε πολέμου είναι πάντα η αλήθεια.
Τι διαφορετικό θα περίμενε κανείς από έναν «πόλεμο κατά ενός αόρατου εχθρού»;

Τα αφεντικά (κράτος / κεφάλαιο) έχουν πάντα την δική τους αφήγηση, για όλους τους πολέμους, την οποία και επιβάλλουν – στο μέτρο των δυνατοτήτων τους – με κάθε δυνατό μέσο: προπαγάνδα και διαχείριση συμπεριφορών, λογοκρισία και μονόλογοι “ειδικών”, αντιστροφή των όρων και θέσπιση κανόνων. Έτσι και τώρα, στην πρόσφατη “κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πανδημίας”, η κυρίαρχη αφήγηση επιβλήθηκε – στο μέτρο των δυνατοτήτων τους – σε μια κοινωνία ποτισμένη από την απάθεια και την αμνησία. Παράλληλα η πραγματικότητα τρέχει.

Το παρόν χρονολόγιο δεν σκοπεύει – δεν θα μπορούσε άλλωστε – να απαντήσει στους προβληματισμούς που προκύπτουν από όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά είναι μια προσπάθεια συγκέντρωσης σημαντικών σημείων (άρθρα, έρευνες, βίντεο κλπ) σχετικά με αυτή την πρόσφατη “κατάσταση έκτακτης ανάγκης”, με σκοπό την δημιουργία μιας τεκμηριωμένης αντι-αφήγησης – με την έννοια της καταγραφής της αντίθετης / “αιρετικής” άποψης αλλά και σημείων της κυρίαρχης αφήγησης – που φωτίζει τις αντιθέσεις.

Ορισμένα σημεία, αν και σημαντικά, δεν περιλαμβάνονται στο χρονολόγιο γιατί αναφέρονται ήδη μέσα σε κάποιο από τα υπάρχοντα. Για παράδειγμα, αρκετά κείμενα περιλαμβάνουν επιπλέον σημεία τεκμηρίωσης που θα άξιζαν μια θέση στο χρονολόγιο, αλλά θεωρούμε άσκοπη την επανάληψή τους. Ο βασικός λόγος είναι ότι το συγκεκριμένο υλικό προορίζεται για όποιον και όποια θέλει να μελετήσει τα σχετικά σημεία (να διαβάσει τα κείμενα, να δει τα βίντεο κλπ) και όχι για όσους θέλουν απλά να «σκρολάρουν» τους τίτλους.

κόκκινα μαντήλια, Ιούλιος 2022

Ομάδα έρευνας για μακροπρόθεσμες παρενέργειες

10/11/2022

Μια ομάδα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Marburg ερευνά τις πιθανές μακροπόθεσμες παρενέργειες μετά από τον «εμβολιασμό» με mRNA πλατφόρμες.

 

Λογοκρισία των ειδικών

Λογοκρισία των ειδικών
01/11/2022

Η εμφάνιση της Covid-19 έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες διαμάχες για τα σχετικά δεδομένα και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Για να αντιμετωπίσουν την αντιληπτή απειλή από γιατρούς και επιστήμονες που αμφισβητούν την επίσημη θέση των κυβερνητικών και διακυβερνητικών υγειονομικών αρχών, ορισμένοι υποστηρικτές αυτής της ορθοδοξίας έχουν κινηθεί να λογοκρίνουν όσους προωθούν αντίθετες απόψεις. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις εμπειρίες και τις απαντήσεις υψηλά καταξιωμένων γιατρών και επιστημόνων ερευνητών από διαφορετικές χώρες που έχουν γίνει στόχοι καταστολής ή/και λογοκρισίας μετά από δημοσιεύσεις και δηλώσεις τους σε σχέση με την Covid-19 που αμφισβητούν τις επίσημες απόψεις. Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης, και ιδιαίτερα οι εταιρείες τεχνολογίας πληροφοριών, στην προσπάθεια να καταπνίξουν τη συζήτηση σχετικά με την πολιτική και τα μέτρα για την Covid-19. Στην προσπάθεια να φιμωθούν οι εναλλακτικές φωνές, έγινε ευρεία χρήση όχι μόνο της λογοκρισίας, αλλά και των τακτικών καταστολής που θίγουν τη φήμη και τη σταδιοδρομία των διαφωνούντων γιατρών και επιστημόνων, ανεξάρτητα από την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική τους κατάσταση και ανεξάρτητα από το ανάστημά τους πριν εκφράσουν την αντίθετη θέση. Αντί της ανοιχτής και δίκαιης συζήτησης, η λογοκρισία και η καταστολή της επιστημονικής διαφωνίας έχει καταστροφικές και εκτεταμένες επιπτώσεις για την ιατρική, την επιστήμη και τη δημόσια υγεία.

Το ποσοστό θνητότητας

Το ποσοστό θνητότητας
13/10/2022

Έρευνα που συγκέντρωσε στοιχεία από 38 κράτη για το ποσοστό θνητότητας επί των καταγεγραμμένων «θετικών», προ εμβολιασμών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία ο μέσος όρος θνητότητας ήταν (ανα ηλικιακές ομάδες):

  • από 0-59 ετών: 0,035%
  • από 0-69 ετών: 0,095%

Πιο αναλυτικά:

  • 0-19 ετών: 0,0003%
  • 20-29 ετών: 0,003%
  • 30-39 ετών: 0,011%
  • 40–49 ετών: 0,035%
  • 50–59 ετών: 0,129%
  • 60–69 ετών: 0,501%

Συνολικά, ο μέσος όρος θνητότητας παγκοσμίως ήταν 0,03% (από 0-59 ετών) και 0.07% (από 0-69 ετών).

Αιματολογική ανάλυση μετά από «εμβολιασμό» με mRNA πλατφόρμες

Αιματολογική ανάλυση μετά από «εμβολιασμό» με mRNA πλατφόρμες
12/08/2022

Στην παρούσα μελέτη αναλύσαμε με οπτικό μικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου την πτώση περιφερικού αίματος από 1.006 συμπτωματικά άτομα μετά τον εμβολιασμό με ένεση mRNA (Pfizer/BioNTech ή Moderna), ξεκινώντας από τον Μάρτιο του 2021. Υπήρχαν 948 άτομα (94% του συνόλου δείγμα) του οποίου το αίμα έδειξε συσσωμάτωση ερυθροκυττάρων και παρουσία σωματιδίων διαφόρων σχημάτων και μεγεθών ασαφούς προέλευσης ένα μήνα μετά τον εμβολιασμό του mRNA. Σε 12 άτομα εξετάστηκε το αίμα με την ίδια μέθοδο πριν από τον εμβολιασμό, παρουσιάζοντας απόλυτα φυσιολογική αιματολογική κατανομή. Οι αλλαγές που διαπιστώθηκαν μετά τον εμβολιασμό των ενέσεων mRNA ενισχύουν περαιτέρω την υποψία ότι οι τροποποιήσεις οφείλονταν στα ίδια τα λεγόμενα «εμβόλια». Αναφέρουμε 4 κλινικές περιπτώσεις, που επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικές για ολόκληρη τη σειρά περιστατικών. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να προσδιοριστεί η ακριβής φύση των σωματιδίων που βρίσκονται στο αίμα και να εντοπιστούν πιθανές λύσεις στα προβλήματα που προφανώς προκαλούν.

 

περισσότερα

Το έγκλημα των μαζικών εμβολιασμών

20/05/2022

Μια περιεκτική συνέντευξη του Geert Vanden Bossche, στην αυστριακή γενική παθολόγο Maria Humber-Mogg.

 


(για υπότιτλους πατήστε το εικονίδιο cc)

Παρενέργειες των «εμβολίων» mRNA: η υπόθεση της ακίδας

Παρενέργειες των «εμβολίων» mRNA: η υπόθεση της ακίδας
20/04/2022

[…] έχουν σημειωθεί ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) μετά τον εμβολιασμό, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με μια προφλεγμονώδη δράση των χρησιμοποιούμενων λιπιδικών νανοσωματιδίων ή του χορηγούμενου mRNA (δηλαδή, της σύνθεσης του εμβολίου), καθώς και με τις επιδράσεις των παραγόμενων αντιγόνων – της πρωτεΐνης ακίδας (Spike) και/ή των υπομονάδων/θραυσμάτων πεπτιδίων της – σε ανθρώπινους ιστούς ή όργανα.

 

περισσότερα

Περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας σε μη εμβολιασμένους

Περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας σε μη εμβολιασμένους
15/04/2022

Έρευνα που έγινε σε 196.992 μη εμβολιασμένους νοσήσαντες από covid-19 δείχνει ότι δεν υπάρχει αύξηση στα περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας. Συγκεκριμένα:

Εννέα ασθενείς μετά την μόλυνση με Covid-19 ανέπτυξαν μυοκαρδίτιδα (0,0046%) και έντεκα ασθενείς διαγνώστηκαν με περικαρδίτιδα (0,0056%). Στην ομάδα ελέγχου (590.976 ενήλικες με τουλάχιστον ένα αρνητικό PCR και κανένα θετικό PCR) 27 ασθενείς είχαν μυοκαρδίτιδα (0,0046%) και 52 είχαν περικαρδίτιδα (0,0088%). […] Η μόλυνση μετά την Covid-19 δεν συσχετίστηκε ούτε με μυοκαρδίτιδα ούτε με περικαρδίτιδα. Δεν παρατηρήσαμε αυξημένη επίπτωση ούτε περικαρδίτιδας ούτε μυοκαρδίτιδας σε ενήλικες ασθενείς που ανέρρωσαν από λοίμωξη Covid-19.

Ο πόλεμος (κατά) της φυσικής ανοσίας #5

Ο πόλεμος (κατά) της φυσικής ανοσίας #5
31/03/2022

Δημοσίευση για την «αλληλεπίδραση λοίμωξης και εμβολιασμού στη μακροπρόθεσμη προστασία από την covid-19».

«Χρησιμοποιώντας μια ομάδα περισσότερων από 2 εκ. ατόμων, έδειξαν ότι η ανοσία που σχετίζεται με λοίμωξη ήταν 95% προστατευτική έναντι επακόλουθης επαναμόλυνσης κατά τη διάρκεια 20 μηνών παρακολούθησης σε σύγκριση με την καθόλου ανοσία (από λοίμωξη).Συγκριτικά, τα άτομα με προηγούμενη λοίμωξη που έλαβαν και μία δόση εμβολίου για την covid-19 εμφάνισαν επιπλέον 58% χαμηλότερο κίνδυνο επαναμόλυνσης, αν και με κάποιο βαθμό μείωσης τους επόμενους 9 μήνες παρακολούθησης.Τα άτομα με προηγούμενη λοίμωξη που έλαβαν δύο δόσεις εμβολίου επωφελήθηκαν οριακά περισσότερο από εκείνα που έλαβαν μία δόση, με 66% χαμηλότερο κίνδυνο επαναμόλυνσης από εκείνα της κοόρτης μόνο με λοίμωξη.»

Καταστολή του έμφυτου ανοσοποιητικού από τις πλατφόρμες mRNA

Καταστολή του έμφυτου ανοσοποιητικού από τις πλατφόρμες mRNA
21/01/2022

Τα εμβόλια mRNA SARS-CoV-2 κυκλοφόρησαν στην αγορά ως η απάντηση στις ευρέως αντιληπτές ως κρίσεις δημόσιας υγείας με αφορμή την Covid-19. Η χρήση εμβολίων mRNA στο πλαίσιο μολυσματικών ασθενειών δεν είχε προηγούμενο, αλλά οι απελπιστικοί καιροί φαινόταν να απαιτούν απεγνωσμένα μέτρα. Τα εμβόλια mRNA χρησιμοποιούν γενετικά τροποποιημένα mRNA που κωδικοποιούν πρωτεΐνες ακίδας. Αυτές οι αλλαγές κρύβουν το mRNA από τις κυτταρικές άμυνες, προάγουν μεγαλύτερο βιολογικό χρόνο ημιζωής για τις πρωτεΐνες και προκαλούν υψηλότερη συνολική παραγωγή πρωτεϊνών ακίδας. Ωστόσο, τόσο τα πειραματικά όσο και τα στοιχεία παρατήρησης αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική ανοσολογική απόκριση στα εμβόλια σε σύγκριση με την απόκριση στη μόλυνση με SARS-CoV-2. Όπως θα δείξουμε, οι γενετικές τροποποιήσεις που εισάγονται από το εμβόλιο είναι πιθανώς η πηγή αυτών των διαφορικών αποκρίσεων. Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζουμε τα στοιχεία ότι ο εμβολιασμός, σε αντίθεση με τη φυσική λοίμωξη, προκαλεί μια βαθιά έκπτωση στη σηματοδότηση της ιντερφερόνης τύπου Ι, η οποία έχει διάφορες δυσμενείς συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία. Εξηγούμε τον μηχανισμό με τον οποίο τα ανοσοκύτταρα απελευθερώνουν στην κυκλοφορία μεγάλες ποσότητες εξωσωμάτων που περιέχουν πρωτεΐνη ακίδας μαζί με κρίσιμα microRNA που επάγουν μια σηματοδοτική απόκριση στα κύτταρα λήπτες σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Εντοπίζουμε επίσης πιθανές βαθιές διαταραχές στον ρυθμιστικό έλεγχο της πρωτεϊνοσύνθεσης και στην επιτήρηση του καρκίνου. Αυτές οι διαταραχές αποδεικνύεται ότι έχουν δυνητικά άμεση αιτιολογική σύνδεση με νευροεκφυλιστική νόσο, μυοκαρδίτιδα, ανοσοθρομβοπενία, παράλυση Bell, ηπατική νόσο, μειωμένη προσαρμοστική ανοσία, αυξημένη ογκογένεση και βλάβη του DNA. Δείχνουμε στοιχεία από αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών στη βάση δεδομένων VAERS που υποστηρίζουν την υπόθεσή μας. Πιστεύουμε ότι μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνου/οφέλους των εμβολίων mRNA τα αποκλείει ως θετικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη δημόσια υγεία, ακόμη και στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19.

 

περισσότερα

Τελευταία δεδομένα απο τον ΕΜΑ

Τελευταία δεδομένα απο τον ΕΜΑ
11/12/2021

Οι συνολικές αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών είναι 1.254.029.
Σύνολο θανάτων: 18.933 (μεταξύ των οποίων 75 παιδιά ηλικίας 0-17 ετών)
Συγκεκριμένα ανα πειραματικό εμβόλιο:
BiontechPfizer: 9175 (+174 από την προηγούμενη εβδομάδα)
Moderna: 4791 (+75)
AstraZeneca: 4041 (+79)
Johnson&Johnson: 926 (+12)