αφίσα - Απρίλιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Απρίλιος 2021
έντυπο δρόμου – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Απρίλιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Απρίλιος 2021
Oxygen - #04 // Εγωιστές κι Ανεύθυνοι - [14/4/2021]
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #1 - Απρίλης 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Απρίλιος 2021
Με σηκωμένα τα πανιά - #04 // Το παιχνίδι που είμαστε μπλεγμένοι - [2/4/2021]
Ένα, ακόμα, καταστροφικό «ιατρικό λάθος»; Αγωνία και αντιθεραπευτικός πανικός στα νοσοκομεία; Αν το ψάξετε, κι αν καταλάβετε τι είναι αυτό