Με σηκωμένα τα πανιά - #03 // List of demands - [13/3/2021]
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
αφίσα | Μάρτιος 2021
Oxygen - #02 // Καλώς τα παιδιά - [3/3/2021]
έντυπο δρόμου #12 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2021
έντυπο δρόμου – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Φεβρουάριος 2021
Με σηκωμένα τα πανιά – #02 // Having a party - [19/2/2021]
έντυπο αντιπληροφόρησης #6 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2021
έντυπο δρόμου #11 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2021