αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2021[ανατύπωση αφίσας της ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στην κοινωνική συναίνεση (ιωάννινα)…]
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2021
έντυπο δρόμου #10 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Ιανουάριος 2021
Μεταξύ Karoshi και Surplus (Capulcu) // Το συγκεκριμένο κείμενο στοχεύει να θίξει το ζήτημα της τεχνολογικής ανεργίας λόγω των αναδιαρθρώσεων
δελτίο αντιπληροφόρησης #3 | Ιανουάριος 2021
έντυπο δρόμου #9 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Ιανουάριος 2021
έντυπο δρόμου – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Ιανουάριος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Ιανουάριος 2021
έντυπο δρόμου #8 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Ιανουάριος 2021
έντυπα αντιπληροφόρησης #5Α και #5Β – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Δεκέμβριος 2020