αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2021
Oxygen - #01 // Μια γενική ματιά στα επίσημα fake news του υγιεινιστικού πραξικοπήματος - [9/2/2021]
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2021[ανατύπωση αφίσας της ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στην κοινωνική συναίνεση (ιωάννινα)…]
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2021
έντυπο δρόμου #10 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Ιανουάριος 2021
Με σηκωμένα τα πανιά - #01 // Άσκοπη μετακίνηση - [30/1/2021]
Μεταξύ Karoshi και Surplus (Capulcu) // Το συγκεκριμένο κείμενο στοχεύει να θίξει το ζήτημα της τεχνολογικής ανεργίας λόγω των αναδιαρθρώσεων της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και για να το κάνει αυτό επιχειρεί και καταφέρνει να παρουσιάσει με σύντομο αλλά περιεκτικό τρόπο ένα πανόραμα των σύγχρονων τάσεων της εκμετάλλευσης της εργασίας – από τα μαζικά εργοστάσια-κάτεργα στην Ασία μέχρι τις πλέον ευέλικτες μορφές απασχόλησης όπως το crowd working και ό,τι αυτές συνεπάγονται.
δελτίο αντιπληροφόρησης #3 | Ιανουάριος 2021
έντυπο δρόμου #9 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Ιανουάριος 2021
έντυπο δρόμου – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Ιανουάριος 2021