αυτοκόλλητα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Δεκέμβριος 2020
έντυπο δρόμου #7 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Δεκέμβριος 2020
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Δεκέμβριος 2020
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Δεκέμβριος 2020
έντυπο δρόμου #6 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Δεκέμβριος 2020
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Δεκέμβριος 2020
πανό από Θεσσαλονίκη | Δεκέμβρης 2020
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Δεκέμβριος 2020
δελτίο αντιπληροφόρησης #2 | Δεκέμβριος 2020
flyer από Θεσσαλονίκη | Δεκέμβριος 2020