αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2021
[ανατύπωση αφίσας της ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στην κοινωνική συναίνεση (ιωάννινα)…]