κόκκινα μαντήλια – Θεσσαλονίκη

redbandanasthess.wordpress.com

έντυπο δρόμου – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Φεβρουάριος 2021
έντυπο δρόμου – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Ιανουάριος 2021
πανό από Θεσσαλονίκη | Δεκέμβρης 2020
flyer από Θεσσαλονίκη | Δεκέμβριος 2020
αφίσα - κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη
έντυπο δρόμου – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Νοέμβριος 2020
αφίσα από τα κόκκινα μαντήλια στην Θεσσαλονίκη - μέσα Οκτώβρη 2020
αφίσα από τα κόκκινα μαντήλια στην Θεσσαλονίκη - αρχές Οκτώβρη 2020
αφίσα από τα κόκκινα μαντήλια στην Θεσσαλονίκη - Σεπτέμβριος 2020