κόκκινα μαντήλια – Θεσσαλονίκη

Τα κόκκινα μαντήλια Θεσσαλονίκης σταμάτησαν την δράση τους, τον Ιούλιο 2021.
έντυπο δρόμου – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Νοέμβριος 2020
αφίσα από τα κόκκινα μαντήλια στην Θεσσαλονίκη - μέσα Οκτώβρη 2020
αφίσα από τα κόκκινα μαντήλια στην Θεσσαλονίκη - αρχές Οκτώβρη 2020
αφίσα από τα κόκκινα μαντήλια στην Θεσσαλονίκη - Σεπτέμβριος 2020