έντυπο δρόμου

δελτίο αντιπληροφόρησης #11 | Νοέμβριος 2023
δελτίο αντιπληροφόρησης #10 | Απρίλης 2023
προκήρυξη που μοιράστηκε στην Αθήνα
δελτίο αντιπληροφόρησης #9 | Νοέμβριος 2022
δελτίο αντιπληροφόρησης #8 | Μάιος/Ιούνιος 2022
δελτίο αντιπληροφόρησης #7 | Μάρτιος 2022
έντυπο δρόμου #18 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2022
έντυπο αντιπληροφόρησης #8 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2022
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #5 - Γενάρης 2022
έντυπο δρόμου #17 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Νοέμβριος 2021