έντυπο δρόμου

έντυπο αντιπληροφόρησης #7 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Νοέμβριος 2021
δελτίο αντιπληροφόρησης #6 | Οκτώβριος 2021
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #4 - Ιούνιος 2021
έντυπο δρόμου #16 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Ιούνιος 2021
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #3 - Μάιος 2021
έντυπο δρόμου #15 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάης 2021
δελτίο αντιπληροφόρησης #5 | Απρίλιος 2021
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #2 - Απρίλης 2021
έντυπο δρόμου – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Απρίλιος 2021
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #1 - Απρίλης 2021