Το ποσοστό θνητότητας

Έρευνα που συγκέντρωσε στοιχεία από 38 κράτη για το ποσοστό θνητότητας επί των καταγεγραμμένων «θετικών», προ εμβολιασμών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία ο μέσος όρος θνητότητας ήταν (ανα ηλικιακές ομάδες):

  • από 0-59 ετών: 0,035%
  • από 0-69 ετών: 0,095%

Πιο αναλυτικά:

  • 0-19 ετών: 0,0003%
  • 20-29 ετών: 0,003%
  • 30-39 ετών: 0,011%
  • 40–49 ετών: 0,035%
  • 50–59 ετών: 0,129%
  • 60–69 ετών: 0,501%

Συνολικά, ο μέσος όρος θνητότητας παγκοσμίως ήταν 0,03% (από 0-59 ετών) και 0.07% (από 0-69 ετών).