Το κυνήγι των «Ασυμπτωματικών» #1

Έρευνα για τον ρόλο των ασυμπτωματικών στην μετάδοση της εποχικής γρίπης (influenza).

 

Πραγματοποιήσαμε μια συστηματική ανασκόπηση δημοσιευμένων μελετών που περιγράφουν τη σχέση μεταξύ της εξάπλωσης του ιού και της μετάδοσης της νόσου. Με βάση τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ελάχιστα, αν υπάρχουν, στοιχεία ότι τα ασυμπτωματικά ή προσυμπτωματικά άτομα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση της γρίπης. Ως εκ τούτου, πρόσφατα άρθρα σχετικά με τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας, μερικά από τα οποία χρησιμοποιούν (μαθηματικά) μοντέλα μετάδοσης, μπορεί να έχουν υπερεκτιμήσει την επίδραση της προσυμπτωματικής ή ασυμπτωματικής μετάδοσης της γρίπης.