Τεστ PCR για τον SARS

Έρευνα που δείχνει την ανακρίβεια των τεστ PCR και την ανάγκη του συνδυασμού τους με ορολογικές μελέτες. (Οι οποίες είναι επίσης σχετικά ανακριβείς χωρίς την κλινική εικόνα)

 

Αποτελέσματα:

Ενενήντα πέντε από τους 142 κατοίκους (67%) και 53 από τα 160 μέλη του προσωπικού (33%) παρουσίασαν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού. Οι συμπτωματικοί κάτοικοι παρουσίασαν βήχα (66%), πυρετό (21%) και πνευμονία (12%). Οκτώ κάτοικοι πέθαναν, έξι με πνευμονία. Κανένα μέλος του προσωπικού δεν εμφάνισε πνευμονία. Τα ευρήματα σε αναλύσεις αλυσιδωτής αντίδρασης ανάστροφης μεταγραφάσης-πολυμεράσης (rt-PCR) για SARS-CoV σε εθνικό εργαστήριο αναφοράς ήταν ύποπτα ότι αντιπροσώπευαν ψευδώς θετικά, αλλά αυτό συνδέεται και από την ταυτόχρονη ταυτοποίηση αντισώματος στην πρωτεΐνη Ν στην ορολογικές ενδείξεις. Επακόλουθος έλεγχος με rt-PCR επιβεβαίωσε τη μόλυνση από HCoV-OC43. Η αναρρωτική ορολογική ένδειξη απέκλεισε τον SARS. Συγκεκριμένα, οι ορολογικές ενδείξεις κατέδειξαν διασταυρούμενη αντιδραστικότητα έναντι αλληλουχιών πεπτιδίων νουκλεοκαψιδίου που είναι κοινές στους HCoV-OC43 και SARS-CoV.

 

Συμπεράσματα:

Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη μολυσματικότητα του ανθρώπινου CoV-OC43 σε ηλικιωμένους πληθυσμούς και επιβεβαιώνουν ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διασταυρούμενη αντιδραστικότητα σε αντίσωμα έναντι πρωτεϊνών νουκλεοκαψιδίου από αυτούς τους ιούς κατά την ερμηνεία ορολογικών δοκιμών για SARS-CoV.