Τελευταία δεδομένα απο τον ΕΜΑ

Οι συνολικές αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών είναι 1.254.029.
Σύνολο θανάτων: 18.933 (μεταξύ των οποίων 75 παιδιά ηλικίας 0-17 ετών)
Συγκεκριμένα ανα πειραματικό εμβόλιο:
BiontechPfizer: 9175 (+174 από την προηγούμενη εβδομάδα)
Moderna: 4791 (+75)
AstraZeneca: 4041 (+79)
Johnson&Johnson: 926 (+12)