Ο πόλεμος (κατά) της φυσικής ανοσίας #5

Δημοσίευση για την «αλληλεπίδραση λοίμωξης και εμβολιασμού στη μακροπρόθεσμη προστασία από την covid-19».

«Χρησιμοποιώντας μια ομάδα περισσότερων από 2 εκ. ατόμων, έδειξαν ότι η ανοσία που σχετίζεται με λοίμωξη ήταν 95% προστατευτική έναντι επακόλουθης επαναμόλυνσης κατά τη διάρκεια 20 μηνών παρακολούθησης σε σύγκριση με την καθόλου ανοσία (από λοίμωξη).Συγκριτικά, τα άτομα με προηγούμενη λοίμωξη που έλαβαν και μία δόση εμβολίου για την covid-19 εμφάνισαν επιπλέον 58% χαμηλότερο κίνδυνο επαναμόλυνσης, αν και με κάποιο βαθμό μείωσης τους επόμενους 9 μήνες παρακολούθησης.Τα άτομα με προηγούμενη λοίμωξη που έλαβαν δύο δόσεις εμβολίου επωφελήθηκαν οριακά περισσότερο από εκείνα που έλαβαν μία δόση, με 66% χαμηλότερο κίνδυνο επαναμόλυνσης από εκείνα της κοόρτης μόνο με λοίμωξη.»