Ο πόλεμος (κατά) της φυσικής ανοσίας #4

Μελέτη των σχετικών ερευνών από την αρχή της πανδημίας μέχρι τις 28 Οκτώβρη 2021 «βρήκε καλά διεξαχθείσες βιολογικές μελέτες που αποδεικνύουν την προστατευτική ανοσία μετά από μόλυνση».

 

Μεταξύ άλλων: «Ορισμένα άτομα που έχουν αναρρώσει από την covid-19 ενδέχεται να μην ωφεληθούν από τον εμβολιασμό κατά της covid-19. Στην πραγματικότητα, μια μελέτη διαπίστωσε ότι η προηγούμενη μόλυνση από covid-19 συσχετίστηκε με αυξημένες ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο mRNA Comirnaty BNT162b2 (Pfizer–BioNTech).»