Ο πόλεμος (κατά) της φυσικής ανοσίας #2

Έρευνα που δείχνει την ισχυρή ανοσία μετά από μόλυνση από Sars-Cov-2.

 

Με τη συνεχιζόμενη πανδημία, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς αναπτύσσεται η φυσική ανοσία έναντι του SARS-CoV-2 και της COVID-19. Έχουμε εντοπίσει ότι τα άτομα με πιο σοβαρή νόσο COVID-19 αναπτύσσουν μια πιο ισχυρή και εξουδετερωτική απόκριση αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης ακίδας SARS-CoV-2. Τα άτομα που παρουσίασαν μεγαλύτερη απόκριση έναντι της ακίδας παρουσίασαν επίσης αποκρίσεις αντισωμάτων έναντι άλλων ιικών αντιγόνων, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεΐνης νουκλεοκαψιδίου και του ORF8. Επιπλέον, αυτή η μελέτη αποκαλύπτει ότι τα άτομα με πιο σοβαρή νόσο εμφανίζουν μεγαλύτερη απόκριση των Β κυττάρων μνήμης έναντι της ακίδας. Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι τα άτομα με πιο σοβαρή νόσο COVID-19 πιθανότατα προστατεύονται καλύτερα από την επαναμόλυνση με SARS-CoV-2.