Ομάδα έρευνας για μακροπρόθεσμες παρενέργειες

Μια ομάδα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Marburg ερευνά τις πιθανές μακροπόθεσμες παρενέργειες μετά από τον «εμβολιασμό» με mRNA πλατφόρμες.