Αλλαγή του ορισμού της «ανοσίας αγέλης»

Στα τέλη του 2020, ο Π.Ο.Υ αλλάζει τον ορισμό της «ανοσίας αγέλης», ώστε να ταιριάζει περισσότερο με την «σωτήρια» χρήση των σαν-εμβολίων.

 

ο ορισμός στις 9/6/2020

 

ο ορισμός στις 13/11/2020