Η πολιτική οικονομία της Covid-19

Αναλυτικό κείμενο από τον Kees van der Pijl, το οποίο ξεκινάει με μια ιστορική αναδρομή στην σχέση κράτους-πολιτών για να αναδείξει τις «σκιώδεις δομές εξουσίες» (βαθύ κράτος), την ανάγκη της Δύσης να επιβεβαιώσει/κατοχυρώσει την ηγεμονία της και την σκοπιμότητα των «καταστάσεων έκτακτης ανάγκης». Στην συνέχεια επικεντρώνεται στην περίπτωση της covid-19, στην προέλευση του ιού, στις έρευνες του αμερικανικού στρατο-φαρμακευτικού συμπλέγματος πάνω στον βιολογικό πόλεμο, στην οπλοποίηση παθογόνων παραγόντων και στα αμερικάνικα βιολογικά εργαστήρια ανά τον κόσμο. (Το δεύτερο μέρος έχει μεταφραστεί στο περιοδικό cyborg.)