Η θνητότητα παγκοσμίως

Συλλογή στοιχείων και ερευνών πάνω στην θνητότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα, στην σύγκριση με στοιχεία από το παρελθόν κ.α.

 

(τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2022)