«Η ηθική της άρνησης»

Άρθρο στο British Medical Journal περί ηθικής στην άρνηση του εμβολιασμού.

 

«Οι υποστηρικτές του υποχρεωτικού εμβολιασμού ισχυρίζονται ότι όλοι όσοι μπορούν να εμβολιαστούν έχουν ηθική υποχρέωση να το κάνουν για χάρη εκείνων που δεν μπορούν να εμβολιαστούν ή προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας. Αξιολογώ αρκετές υποθέσεις που υπονοούνται με τα επιχειρήματα του τύπου “ο εμβολιασμός είναι υποχρέωση” και αποδεικνύω ότι το γενικό συμπέρασμα είναι ψευδές: δεν υπάρχει ούτε ηθική υποχρέωση ούτε μια καλή ηθική βάση για την επιβολή εμβολιασμού υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη και για υποθετικά εμβόλια που δεν έχουν κανένα κίνδυνο για την υγεία. Η αυτονομία των ανθρώπων σε σχέση με την αυτοσύσταση έχει απόλυτη προτεραιότητα έναντι της μείωσης ή της εξάλειψης των σχετικών κινδύνων για τη ζωή. Πρακτικά, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός ισοδυναμεί με διάκριση σε βάρος των υγιών, έμφυτων βιολογικών χαρακτηριστικών, η οποία αντίκειται στους καθιερωμένους ηθικούς κανόνες και είναι αμφισβητήσιμη εκ των προτέρων.»