Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα εμβόλια

Η ευρωπαϊκή επιτροπή ανακοινώνει τη στρατηγική της εε για τα εμβόλια. Ορισμένα κύρια σημεία:

 

– Στην παράγραφο 2.3. αναφέρει ότι ένα από τα κριτήρια θα είναι η ειδική κάλυψη ευθύνης που θα ζητήσουν οι εταιρείες

 

– Η προαγορά γίνεται από την ευρωπαική ένωση. Συγκεκριμένα: «… Οι συμβάσεις με εταιρείες μπορούν να συνάπτονται μέσω διαδικασίας προμήθειας που διεξάγει η Επιτροπή για λογαριασμό όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η σχετική χρηματοδότηση θα προέλθει από το ESI. Οι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν διαθέσει 2,7 δισ. EUR στο πλαίσιο του ESI.»

 

Την ίδια μέρα κατατίθεται επίσης και πρόταση ψήφισης ευρωπαϊκού κανονισμού, που αν ψηφιστεί θα είναι υποχρεωτική – δηλαδή νόμος – για όλα τα κράτη μέλη, για τις ευέλικτες εξαιρέσεις σχετικά με τις κλινικές δοκιμές, τις άδειες (που ουσιαστικά τις καταργεί) που θα χρειάζονταν μέχρι και δέκα χρόνια μαζί με τις δοκιμές και το εμβόλιο.