Ανάκληση των μοριακών τεστ (PCR)

Ο CDC ανακοινώνει πως θα ανακαλέσει τα τεστ PCR στο τέλος του 2021, προς αναζήτηση άλλων πιο “αποτελεσματικών”.