Κυριάκος

Όταν η γνώμη των ειδικών δεν συμφωνεί με την πραγματικότητα (συλλογή)