Στο όνοµα του Ιπποκράτη
Διακήρυξη ενάντια στην υγιεινιστική τροµοκρατία

“Θα χρησιµοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς
κατά τη δύναµη και την κρίση µου,
αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω”
Απόσπασµα απ’ τον παγκόσµιο “Όρκο του Ιπποκράτη”

1. Τα προτεινόµενα ως εµβόλια όλων των γνωστών δυτικών φαρµακοβιοµηχανιών έχουν εγκριθεί τόσο από τον αµερικανικό FDA όσο και απ’ τον ευρωπαϊκό EMA για προσωρινή χρήση, υπό όρους, µε την επίκληση “έκτακτης ανάγκης”… Είναι σαφές ότι η χρήση τους είναι πειραµατική (φάση 3) και είναι γνωστό ότι αυτή η περίοδος πειραµατικής χρήσης τερµατίζεται στα τέλη του 2022 και του 2023 (ανάλογα µε την εταιρεία).

Σύµφωνα µε τον Κώδικα της Νυρεµβέργης, που έκλεισε το κεφάλαιο της ναζιστικής ιατρικής και των πειραµάτων της, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε µορφής βίας, εξαπάτησης, ψέµµατος, εξαναγκασµού, υπερβολής ή καταναγκασµού ώστε να συµµετάσχουν άνθρωποι σε ιατρικά πειράµατα, όπως αυτά που βρίσκονται de facto σε εξέλιξη τώρα. Ανάλογες είναι οι προβλέψεις της Παγκόσµιας Διακήρυξης για την Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα, του 2005.

Συνεπώς οποιοσδήποτε, από οποιαδήποτε θέση εξουσίας, προωθεί, επιβάλλει ή διαφηµίζει τους καταγκαστικούς εµβολιασµούς είναι εγκληµατίας κατά της ανθρωπότητας· και σαν τέτοιος θα πρέπει να αντιµετωπίζεται!

2. Τα προτεινόµενα σαν εµβόλια είναι στην πραγµατικότητα πλατφόρµες γενετικής µηχανικής – πράγµα που ενώ είναι επιστηµονικά και πολιτικά αναγνωρισµένο (από FDA και ΕΜΑ) αποκρύβεται συστηµατικά. Αυτή η “νέα τεχνολογία” έχει ήδη σοβαρές παρενέργειες σε µεγάλο αριθµό περιπτώσεων, αναπηρίες και θανάτους, ενώ είναι εντελώς άγνωστες οι µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνέπειές της.

Όποιος χρησιµοποιεί υπέρ τους κριτήρια λογιστηρίου του είδους “κέρδη / ζηµιές” και “µέχρι τόσοι θάνατοι συµφέρουν” είναι εχθρός της υγείας, εχθρός του ανθρώπινου δικαίου και της ηθικής, είναι εγκληµατίας κατά της ανθρωπότητας· και σαν τέτοιος θα πρέπει να αντιµετωπίζεται!

3. Οι προσπάθειες λογοκρισίας οποιασδήποτε τεκµηριωµένης κριτικής και µάλιστα από κατ’ εξοχήν ειδικούς (ανοσολόγους, ιολόγους, ειδικούς επιδηµιών, κλπ) που έχουν το “ελάττωµα” να µην δωροδοκούνται απ’ τις φαρµακοβιοµηχανίες, ήταν και παραµένουν συστηµατικές. Ξεκινούν από συκοφαντίες και σκόπιµες ψευδολογίες και φτάνουν ως ανοικτές απειλές. Όποιος συµµετέχει στην απαγόρευση της ελευθερίας της γνώµης, και όποιος µεθοδεύει την “σιγή νεκροταφείου” είναι εγκληµατίας κατά της ανθρωπότητας· και σαν τέτοιος θα πρέπει να αντιµετωπίζεται!!

4. Όλες οι µεγάλες φαρµακοβιοµηχανίες του δυτικού καπιταλισµού έχουν βαρύ ποινικό µητρώο από καταδίκες σε µεγάλα πρόστιµα για κάθε είδους παραβίαση της νοµοθεσίας περί φαρµάκων, µε αποτέλεσµα σοβαρές βλάβες (πχ: καρκινογενέσεις) και θανάτους εκείνων που έπαιρναν τα δήθεν “θαυµατουργά” προϊόντα τους. Όποιος προσπαθεί να κρύψει τον επι δεκαετίες µαφιόζικο χαρακτήρα αυτών των εταιρειών, όποιος προσπαθεί να τις “ξεπλύνει”, όποιος τις υποθάλπτει και νοµιµοποιεί την δράση τους σε βάρος των ανθρώπων – που – δεν – ξέρουν, είναι εγκληµατίας κατά της ανθρωπότητας· και σαν τέτοιος θα πρέπει να αντιµετωπίζεται!

5. Καµµία κρατική εξουσία δεν επιτρέπεται να αντιµετωπίζει τους πολίτες σαν ανθρώπους ανίκανους να ξέρουν τα στοιχειώδη για την υγεία τους, σαν άβουλα όντα, σαν “παιδιά”που χρειάζονται αυστηρότητα, τιµωρίες ή δωροδοκίες “για το καλό” τους, επιβάλλοντάς τους το ποιο είναι αυτό το “καλό” κατά τα συµφέροντα διάφορων επιχειρηµατικών / καπιταλιστικών κλάδων. Όποιος χρησιµοποιεί την κρατική εξουσία για να υποτιµήσει τη νοηµοσύνη και την ηθική των υπηκόων κάνοντάς τους άβουλα όντα, είναι εγκληµατίας κατά της ανθρωπότητας· και σαν τέτοιος θα πρέπει να αντιµετωπίζεται!

6. Μας υπόσχονται διάφορες µυστηριώδεις και ασαφείς “αλλαγές”, “νέες κανονικότητες” και απαιτούν “να ξεχάσουµε αυτά που ξέραµε”. Δεν πρόκειται να ξεχάσουµε τίποτα, ειδικά όταν αφορά τα βασικά και αναπαλλοτρίωτα ανθρώπινα δικαίωµατα και ελευθερίες, για τα οποία έχει χυθεί πολύ αίµα στο παρελθόν!

 •  Δεν θέλουµε την ιατρική των στατιστικών και των “καµπυλών πρόβλεψης” – αυτές οι τεχνικές είναι για τα
  χρηµατιστήρια!
 • Δεν θέλουµε την ιατρική της άψυχης αριθµητικής και των λογιστηρίων για το πόσοι και ποιοί θάνατοι συµφέρουν και πόσοι / ποιοί όχι!
 • Δεν θέλουµε την ιατρική των αλγορίθµων και των εταιρειών πληροφορικής!
 • Δεν θέλουµε την ιατρική των βιοτεχνολόγων και των γενετικών µεταλλάξεων!
 • Δεν θέλουµε την ιατρική της “βιοµηχανίας υγείας” και των επιχειρήσεων µε τα τεράστια κέρδη και την εξίσου τεράστια δυνατότητα εξαγοράς των πάντων!

7. Θέλουµε την ιατρική που δεν φοβίζει, που δεν τροµοκρατεί, που δεν είναι δούλα καµµίας εξουσίας και κανενός επιχειρηµατία·

 •  την ιατρική που φροντίζει και περιθάλπτει όποιον / όποιαν έχει την ανάγκη της ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, φυλή, γλώσσα, θρησκεία ή πεποιθήσεις·
 • την ιατρική που είναι δίπλα στην ανάγκη και όχι απέναντί της, κρατώντας βούρδουλα·
 • την ιατρική που συµπάσχει και δεν υπηρετεί τον καταναγκασµό και την τιµωρία·
 • την ιατρική που παραµένει πιστή στον Ιπποκράτειο Όρκο να µην βλάπτει ποτέ, αντί για την ιατρική που συµπράτει µε την εξουσία και γίνεται οδοστρωτήρας δικαιωµάτων και αναγκών· 
 • την ιατρική που τιµά την αποστολή της και αρνείται να λειτουργεί σαν αστυνοµία και να νοµιµοποιεί συνταγµατικά πραξικοπήµατα και ολοκληρωτικές “νοµοθεσίες”.

Απέναντι στις “νέες κανονικότητες” που επιχειρούν να µας επιβάλλουν δια της βίας,
απέναντι στον ψυχολογικό πόλεµο, τους εκβιασµούς και τις απειλές,
δεν πρόκειται να “ξεχάσουµε” τίποτα απ’ τα βασικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά και δικαιώµατα!
Σ’ αυτόν τον πραγµατικό πόλεµο που έχει κηρυχτεί ενάντια στο να είµαστε άνθρωποι,
βρισκόµαστε στη µεριά του δικαίου και της αξιοπρέπειας!

Δεν υπάρχει υγεία χωρίς δικαιοσύνη και ελευθερία!!

Αυτή η Διακήρυξη δεν είναι “πνευµατική ιδιοκτησία” κανενός. Μπορεί να την υιοθετήσει οποιοσδήποτε, άτοµο, οµάδα, παρέα, συλλογικότητα – και να την διαδόσει µε τα µέσα και τους τρόπους που διαθέτει. Σκοπός της δεν είναι άλλος απ’ την υποστήριξη και την ενθάρρυνση όλων εκείνων που προσπαθούν να σταθούν όρθιοι / όρθιες κάτω απ’ την υγιεινιστική τροµοκρατία και τον εξουθενωτικό βοµβαρδισµό σχεδόν 1,5 χρόνου. Και την αποκατάσταση µιας κοινής βάσης συν-εννόησης και δράσης για όσους / όσες αγωνιζόµαστε ταυτόχρονα κατά του παλιού ολοκληρωτισµού (άκρα δεξιά, φασισµός, ρατσισµός, σεξισµός) και του καινούργιου (βιο-πληροφορική τεχνοκρατία, τεχνολογική τροµοκρατία).

(Δεχόµαστε ερωτήσεις και απορίες, αλλά όχι τον υπόκοσµο όσων έχουν γίνει εκπρόσωποι των φαρµακοµαφιών,
στο redscarves@protonmail.com)

κόκκινα μαντήλια
Αθήνα, Ιούνιος 2021