Μεταξύ Karoshi και Surplus (Capulcu)

Το κείμενο αυτό αποτελεί κεφάλαιο του τεύχους «DISRUPT! – Αντίσταση στην τεχνολογική επίθεση» (DISRUPT! – Widerstand gegen den technologischen Angriff) που εκδόθηκε τον Οκτώβρη του 2017 από την γερμανική ομάδα capulcu. Τα μέλη της capulcu αυτοχαρακτηρίζονται ως τεχνολογικοί ακτιβιστές (hacktivists) που συγκροτήθηκαν ως capulcu το 2013 αποκτώντας αναφορές στις τουρκικές διαμαρτυρίες στην Ινσταμπούλ που διαδραματίζονταν εκείνη την περίοδο και δραστηριοποιούνται έκτοτε μέσα από έντυπα και εκδηλώσεις.

Το συγκεκριμένο κείμενο στοχεύει να θίξει το ζήτημα της τεχνολογικής ανεργίας λόγω των αναδιαρθρώσεων της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και για να το κάνει αυτό επιχειρεί και καταφέρνει να παρουσιάσει με σύντομο αλλά περιεκτικό τρόπο ένα πανόραμα των σύγχρονων τάσεων της εκμετάλλευσης της εργασίας – από τα μαζικά εργοστάσια-κάτεργα στην Ασία μέχρι τις πλέον ευέλικτες μορφές απασχόλησης όπως το crowd working και ό,τι αυτές συνεπάγονται.

Ασχέτως με την άποψη που μπορεί να έχει (ή να μην έχει) ο καθένας και η καθεμιά για το ζήτημα της τεχνολογικής ανεργίας, ο εύστοχος τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι σύγχρονες τεχνικές των αφεντικών για τον έλεγχο της εργασίας μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης ήταν για μας αρκετός λόγος για να το μεταφράσουμε και να το μοιραστούμε.

Τίτλος πρωτότυπου: «Zwischen Karoshi und Surplus. Zukunft der Arbeit und Nichtarbeit». Πηγή: capulcu.blackblogs.org