κόκκινα μαντήλια – Χίος

έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #5 - Γενάρης 2022
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #4 - Ιούνιος 2021
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #3 - Μάιος 2021
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #2 - Απρίλης 2021
έντυπο δρόμου στο νησί της Χίου #1 - Απρίλης 2021