κόκκινα μαντήλια – Πάτρα

αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2021
έντυπο δρόμου #10 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Ιανουάριος 2021
έντυπο δρόμου #9 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Ιανουάριος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Ιανουάριος 2021
έντυπο δρόμου #8 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Ιανουάριος 2021
έντυπα αντιπληροφόρησης #5Α και #5Β – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Δεκέμβριος 2020
αυτοκόλλητα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Δεκέμβριος 2020
έντυπο δρόμου #7 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Δεκέμβριος 2020
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Δεκέμβριος 2020
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Δεκέμβριος 2020