κόκκινα μαντήλια – Πάτρα

έντυπο δρόμου #16 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Ιούνιος 2021
έντυπο δρόμου #15 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάης 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Απρίλιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Απρίλιος 2021
έντυπο δρόμου #14 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
έντυπο δρόμου #13 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
έντυπο δρόμου #12 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2021