κόκκινα μαντήλια – Πάτρα

αφίσα / συγκέντρωση - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτης 2022
πανό από τα κόκκινα μαντήλια Πάτρας
προβολή ταινίας - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2022
έντυπο δρόμου #18 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2022
έντυπο αντιπληροφόρησης #8 – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2022
αφίσα - Φεβρουάριος 2022 - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα
αφίσα - Φεβρουάριος 2022 - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα
αφίσα για συγκέντρωση - Γενάρης 2022 - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα
αφίσα - Δεκέμβριος 2021 - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα
προβολή ντοκιμαντέρ - Πέμπτη 25 Νοέμβρη - κόκκινα μαντήλια από Πάτρα