κριτική σκέψη

μπροσούρες της σειράς flipside/covid19, από το εγχείρημα “κριτική σκέψη” στην Πάτρα