κλάξον

άτακτο έντυπο δρόμου στην πόλη της Μυτιλήνης

Tο φύλλο #16 του εντύπου το οποίο μοιράστηκε επί καραντίνας τον Μάρτιο 2020 στην Μυτιλήνη