διάφορα

αφίσες που κολλήθηκαν από πρωτοβουλίες σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, το καλοκαίρι του 2020