αφίσες

αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Απρίλιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Θεσσαλονίκη | Μάρτιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Μάρτιος 2021
αφίσα | Μάρτιος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2021[ανατύπωση αφίσας της ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στην κοινωνική συναίνεση (ιωάννινα)…]
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Φεβρουάριος 2021
αφίσα – κόκκινα μαντήλια από Πάτρα | Ιανουάριος 2021