Με σηκωμένα τα πανιά – #25 // Ταξιδιωτικός οδηγός [22/7/2023]

(Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην αναπαραγωγή, μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές από το κανάλι στο anchor)