Με σηκωμένα τα πανιά – #21 // Τα ρούχα του βασιλιά [15/10/2022]

(Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην αναπαραγωγή, μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές από το κανάλι στο anchor)