Με σηκωμένα τα πανιά – #12 // Περι συνδρομητικής (υγείας) και άλλων δαιμονίων [1/12/2021]

(Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην αναπαραγωγή, μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές από το κανάλι στο anchor)