Με σηκωμένα τα πανιά – #10 // Open the gates [3/10/2021]

(Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην αναπαραγωγή, μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές από το κανάλι στο anchor)