Με σηκωμένα τα πανιά – #9 // Οι μοναξιές της βαβέλ [6/9/2021]

(Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην αναπαραγωγή, μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές από το κανάλι στο anchor)