Με σηκωμένα τα πανιά – #8 // Εμείς κι αυτοί [26/7/2021]

(Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην αναπαραγωγή, μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές από το κανάλι στο anchor)