Με σηκωμένα τα πανιά – #7b // Ρε που πάμε ρε… (Diamonds and rust) [22/6/2021]

(Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην αναπαραγωγή, μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές από το κανάλι στο anchor)