Με σηκωμένα τα πανιά – #07a // Ρε που πάμε ρε… (Where are we going) [8/6/2021]

(Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην αναπαραγωγή, μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές από το κανάλι στο anchor)